text link
JK-202 Máy thử nghiệm lực giữ băng keo

JK-202 Máy thử nghiệm lực giữ băng keo

Liên hệ

Mô tả

Là máy thử nghiệm  tải trọng tĩnh dành riêng cho độ dính của băng keo, dưới một tải trọng nhất định tự động tính thời gian băng keo có thể giữ được, để xác định thời gian độ dính có hiệu lực.

Nhiệt độ: Nhiệt độ thường

Kẹp thử nghiệm: 10 bộ 

Quả cân: 1kg,10 cái

Bộ đếm: 10bộ, 1~999999 phút 

Tấm thép thử nghiệm: SUS#304,10 tấm

Bộ liên kết: 10tấm 

Kích thước: 45×20×860cm (W×D×H)

Trọng lượng: about 30kg

Standards:GB/T4851,CNS11888,PSTC7

 

Sản phẩm khác