text link
Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm -TH 603A

Đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm -TH 603A

Liên hệ

Mô tả

Phạm vi đo: Nhiệt độ -30 ~ 60°C  độ ẩm 0~100%

Độ chính xác nhiệt độ:±1°C  (-10~32℃), ±1.5°C  

Độ chính xác độ ẩm:±5%(50~99%), ±7%(25~49%), ±9%

Độ  phân giải: 1°C  /1%

Kích thước:  127mm x 19mm

Trọng lượng:165g

Sản phẩm khác