text link
Cân điện tử DTT-A2000

Cân điện tử DTT-A2000

Liên hệ

Mô tả

Độ đọc (g) : 0.01

Độ lập lại (g) :±0.01

Sai lệch tuyến tính  (g): :±0.02

Kích thước bàn cân (mm): Ф133

Kích thước bên ngoài (mm):305 x 215 x 88

Sản phẩm khác