Buồng sốc nhiệt JK-6006 HD

Buồng sốc nhiệt JK-6006 HD

Liên hệ

Mô tả

Buồng sốc nhiệt để thử nghiệm khả năng chịu đựng của vật liệu hoặc vật liệu composite trong môi trường thay đổi liên tục giữa cực cao và cực thấp. Thử nghiệm những thay đổi hóa học của nó hay thiệt hại vật chất do giãn nở nhiệt và co gây ra trong thời gian ngắn nhất


Phạm vi nhiệt độ:

-   Buồng thử nghiệm: -40~150 o

-   Nhiệt độ thấp:-55~-10 o

-   Nhiệt độ cao: Nhiệt độ phòng~200o

Nhiệt độ dao động: ± 1.0 o

Nhiệt độ sai lệch: ± 3.0 o

Nhiệt độ đồng nhất: 2.0 o

Hệ thống lạnh: bằng nước, máy nén kín hơi và nửa kín hơi.

Sản phẩm khác