text link
Bột giặt AATCC không phốt pho

Bột giặt AATCC không phốt pho

Liên hệ

Mô tả

AATCC 1993 Non-phosphate Detergent

Dùng cho vải thử độ bền màu ma sát

Sản phẩm khác