text link
Bảng màu AATCC gray scale

Bảng màu AATCC gray scale

Liên hệ

Mô tả

Dùng để đối chiếu màu trong thử nghiệm bền màu.

Sản phẩm khác