text link
Bể ổn nhiệt dầu Oil Bath JK-6030Y

Bể ổn nhiệt dầu Oil Bath JK-6030Y

Liên hệ

Mô tả

JK-6030Y Bể ổn nhiệt dầu Oil Bath


Bể ổn nhiệt dầu, chuyên dùng để thử nghiệm tính kháng dầu của các loại vật liệu, cùng với các thiết bị khác, có thể đo được sự thay đổi các tính chất vật lý của chiều dài, khối lượng và cường độ.

Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng.~300oC

Mẫu thử: 6 bộ

Kích thước trong (W×D×H): 26×18×30.5 cm

Kích thước ngoài (W×D×H): 51×35×56 cm

Trọng lượng: 50 kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 12A

Sản phẩm khác