text link
Bể ổn nhiệt dầu Oil Bath JK-6030Y/Oil Bath JK-6030y

Bể ổn nhiệt dầu Oil Bath JK-6030Y/Oil Bath JK-6030y

Liên hệ

Mô tả

JK-6030Y Bể ổn nhiệt dầu Oil Bath


The oil bath is designed for determining the oil resistance of various materials.Together with other devices,you can measure physical change in length,mass or strength/Bể ổn nhiệt dầu, chuyên dùng để thử nghiệm tính kháng dầu của các loại vật liệu, cùng với các thiết bị khác, có thể đo được sự thay đổi các tính chất vật lý của chiều dài, khối lượng và cường độ.

Nhiệt độ: Nhiệt độ phòng.~300oC/Temp: room temp,~300oC

Mẫu thử: 6 bộ/Test cup: 6 sets

Kích thước trong (W×D×H): 26×18×30.5 cm/ Interior(W×D×H): 26×18×30.5 cm

Kích thước ngoài (W×D×H): 51×35×56 cm/Dimension(W×D×H): 26×18×30.5 cm

Trọng lượng: 50 kg/Weight: 50kg

Nguồn điện: 1, AC 220V, 12A/Power:1∮, AC 220V, 12A

Sản phẩm khác