text link
Máy đo lực kéo hệ thống vi tính JK-6000B/ Computer Servo System Tensile Strength Tester.

Máy đo lực kéo hệ thống vi tính JK-6000B/ Computer Servo System Tensile Strength Tester.

Liên hệ

Mô tả

JK-6000B Máy đo lực kéo hệ thống vi tính (Computer Servo System Tensile Strength Tester)

Capacity(optional):10,20 kN/Công suất (tùy chọn): 10, 20 kN

Unit(switchable):kgf,lbf,N,kN,kPa,MPa/Đơn vị (chuyển đổi): kgf, lbf , N , kN, kPa, MPa

Load resolution: 1/200,000/Phân tích tải: 1/200,000

Load accuracy:±0.5% Độ chính xác tải: ±0. 5%

Stroke(excluding the grips):1100mm/Lộ trình (chưa tính kẹp cố định): 1100mm

Effective width: 410mm/Chiều rộng: 410mm

Test speed:0,001~1000mm(selectable)/Tốc độ thử nghiệm: 0.001~1000mm/min (tùy chọn thiết lập)

Test accuracy:± 0,5%/Độ chính xác thử nghiệm: ±0.5%

Stroke resolution :0,00004/Lộ trình phân tích: 0.00004mm

Sapmle rate:200times/sec/Tỷ lệ lấy mẫu: 200 lần/giây.

Display device: Computer software,windows operating systems/Hiển thị:  máy tính sử dụng hệ thống Windows thao tác

 

 

Sản phẩm khác