May Thi Nghiem Không Chỉ Cần Trong Nghiên Cứu

Năng suất làm việc của may thi nghiem rất cao, thành phẩm tạo ra luôn bảo đảm yêu cầu chất lượng và giảm thiểu được chi phí sản xuất.

Hiện nay, may thi nghiem không chỉ là khái niệm trong nghiên cứu mà còn là ứng dụng trong ngành sản xuất, thực phẩm, xây dựng, môi trường…Thiết bị này dùng để kiểm định thông số kỹ thuật của sản phẩm có đạt yêu cầu hay không.

 

 

I.Ứng dụng của máy thí nghiệm

  • Trong ngành công nghiệp sản xuất: máy đưa ra những phân tích về tính năng hoạt động - công suất, độ chính xác của thành phẩm về màu sắc, kích thước, độ bền, độ cứng…
  •  An toàn thực phẩm: kiểm tra về chất lượng thực phẩm như độ ẩm, thành phần chất dinh dưỡng, chất bảo quản, vệ sinh…

II. Ý nghĩa của máy thí nghiệm trong hoạt động của các doanh nghiệp

Thay vì trước đây, may thi nghiem được dùng trong các ngành khoa học, nghiên cứu mang tầm vóc lớn và hiện đại thì nay trong hoạt động sản xuất cũng yêu cầu cao như vậy.
Việc đưa công nghệ này vào sản xuất là một bước tiến bộ của ngành công nghiệp chế tạo, vì máy thí nghiệm sẽ cho những phân tích vô cùng ý nghĩa trong việc tạo ra thành phẩm có chất lượng cao. Thông qua những phép tính toán của bộ phận xử lý kỹ thuật mà doanh nghiệp sẽ có hướng điều chỉnh thích hợp và mang hiệu quả cao trong khâu sản xuất.Đối với phương pháp cũ, hàng hóa được kiểm tra theo lối thủ công, tức là sản xuất ra hàng loạt sau đó cần nguồn nhân lực lớn để đảm nhận vị trí QC (Quality Control) - Kiểm tra chất lượng. QC có nhiệm vụ kiểm tra và phát hiện lỗi của từng thành phẩm. Phương pháp này gây gián đoạn quy trình làm việc và tiêu tốn khá nhiều thời gian. Đặc biệt, thành phẩm làm ra không thể đưa ra tiêu thụ vì có quá nhiều lỗi hay bị hỏng dẫn đến hiệu suất công việc thấp. Ngoài ra, con người khó có thể tìm ra hết tất cả sai sót kỹ thuật mà chi phí nhân lực phải trả lại rất cao
Nắm được nhựợc điểm này, các doanh nghiệp lớn đã tin dùng các loại máy thí nghiệm vào ngành sản xuất, thực phẩm, xây dựng… vì năng suất làm việc của máy rất cao, thành phẩm tạo ra luôn bảo đảm yêu cầu chất lượng và giảm thiểu được chi phí sản xuất.